جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی نیمکره شرقی یا غربی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیمکره شمالی زیرا درشمال خط استوا قراردارد. نیمکره شرقی. زیرا درشرق نصف النهار مبدأ قرار دارد.