جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم این باکتری ها را بر چه اساسی گروه بندی میکنید و بر این اساس چه نام هایی به آنها می دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مارپیچی – میله ای – کروی.