جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر درازتر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.