جواب فعالیت گروهی صفحه ۷۱ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم این پیام را برای چه کسی می فرستند؟ از کجا می دانید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.