جواب فعالیت صفحه ۴۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم متن را بخوانید فرض کنید که این گروه مدیر و معاونانی نداشتند چه مشکلاتی در اردو برایشان پیش می آمد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عدم برنامه‌ریزی مناسب، هرج و مرج و بی نظمی، گم شدن وسایل، سرو صدا در هنگام خواب کثیف شدن محل اقامت.