جواب حکایت صفحه ۱۳۹ کتاب ادبیات فارسی پنجم مفهوم باد آورده را باد میبرد معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.