جواب درک مطلب صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی چرا در متن درس باغچه بان دوست کودکان نامیده شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون او عمر خود را در کودکستان و مدرسه گذراند و به آموزش خواندن و نوشتن به کودکان نابینا و کم شنوا و دیگر دانش آموزان پرداخت.