جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم باکتری ها دیواره یاخته ای دارند این ویژگی آنا را با کدام یک از سلسله های جانداری شبیه می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گیاهان – قارچ ها و بعضی آغازیان.