جواب گفت و گو کنید صفحه ۶۶ کتاب علوم تجربی پایه هشتم تولید مثل باکتری و مخمر را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مخمر نوعی قارج تک یاخته بوده که در شرایط مناسب به وسیله ی جوانه زدن زیاد می شود.
در هر دو روش هسته دو برابر شده مواد سیتو پلاسم نیز دو برابر می شود در جوانه زدن سلول جدید کوچک بوده ولی در دو نیم شدن سلول ها با هم برابرند.