جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم با استفاده از ساعت یا زمان سنج زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه گیری کنید برای این منظور تعداد ضربان ها را در یک دقیقه بشمارید این کار را برای هر نفر سه بار تکرار کنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …