جواب دانش تکمیلی صفحه ۶۵ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم با اینکه امام علی در نماز حضور قلب داشتند چگونه متوجه درخواست فقیر شدند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.