جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۵۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم با اینکه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح یک امر پسندیده است برخی جوامع مسیحی نسبت به این موضوع ب یتوج هاند به نظر شما علت آن چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) به علت سست بودن اعتقادات.
ب) تحریف دین مسحیت.