جواب فعالیت در خانه صفحه ۳۹ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم با تمرکز بر رسانه های اطرافتان چند کلیشه ساخته شده توسط رسانه ها را پیدا کنید و پیامد های پذیرفتن آن کلیشه را بنویسید در این میان مشخص کنید کدام یک از این کلیشه ها بار ارزشی مثبت دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.