جواب تدبر کنیم صفحه ۷۲ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم با توجه به سخن امام هادی داستان را در چند سطر ادامه دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

این سخن از امام هادی علیه السلام و داستانی را که در ادامه آمده است، بخوانید.
امام هادی علیه السلام: به جای اینکه برای عدم موفقیت های گذشته حسرت و اندوه بخوری، با داشتن تصمیم و اراده ی قوی، آن ها را جبران کن. دو ماه است برای شرکت در مسابقات علمی مدرسه خود را آماده می کنم. روز مسابقه فرا می رسد. همه ی بچه ها آماده و سرحال در سالن مدرسه حاضر می شوند. مسابقات 3 ساعت به طول می انجامد و نزدیک ظهر به پایان می رسد …
روز موعود فرا می رسد. قرار است افراد برتر معرفی شوند. نام افراد اول تا سوم خوانده می شود؛ اما …
خدایا! چرا من انتخاب نشدم؟
با ناراحتی در گوشه ی حیاط نشستم و به فکر فرو رفتم؛
با خود فکر کردم ……………………………………………………
با توجه به سخن امام هادی علیه السلام، داستان را در چند سطر ادامه دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دو ماه است برای شرکت در مسابقات علمی مدرسه خود را آماده می کنم. روز مسابقه فرا می رسد. همه ی بچه ها آماده و سرحال در سالن مدرسه حاضر می شوند. مسابقات 3 ساعت به طول می انجامد و نزدیک ظهر به پایان می رسد .
روز موعود فرا می رسد. قرار است افراد برتر معرفی شوند.
نام افراد اول تا سوم خوانده می شود؛ اما .
خدایا! چرا من انتخاب نشدم؟.
با ناراحتی در گوشه ی حیاط نشستم و به فکر فرو رفتم؛.
با خود فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که باید این قضیه را فراموش کنم و برای آینده و موفق شدن در مسابقات آتی تلاشم را بیشتر کنم.