جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به ترتیب از بالا به پایین : سرخرگ, سیاهرگ, سرخرگ, سیاهرگ, سرخرگ, سیاهرگ.