جواب فکر کنید صفحه ۷۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیمی که در این فصل فرا گرفتید بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منشاء انرژی های روی زمین انرژی خورشید است که در زمین از شکلی به شکل دیگر تبدیل شده و یا از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود اما نابود نمی شود.

زهرا : خورشید با نورش بر گیاهان میتابد و گیاهان رشد میکنند ومححول هم بزرگتر می‌شود وما از ان گیاه تقذیه می‌کنیم و با خوردن غذا انرزی میگیریم.