جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با استناد به فرموده پیامبر (ص) می توان دلیل آن را دریافت . ایشانمی فرماید:خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد، خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.