جواب برایم بگو صفحه ۶۲ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم با شنیدن نام عید غدیر یاد چه چیزی می افتید چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امام علی (ع)، ولایت، حج، فرمان خداوند.
امام علی (ع) و ولایت : چون در این روز حضرت محمد (ص)،.
ولایت بعد از خود را به امام علی (ع) سپردند.
حج : این واقعه بعد از برگشتن از مراسم حج اتفاق افتاد.
فرمان خداوند : در این روز، خدا به پیامبر دستور داد تا.
ولایت حضرت علی (ع) را به مردم ابلاغ کنند.

ناشناس :‌جشن ،ولایت،امام علی(ع)،جانشینی پیامبر(ص)
زیرا در این روز حضرت علی(ع) به عنوان جا نشینی پیامبر (ص)برگزیده شدند و ما. در این روز جشن ولایت می گیریم.