جواب فکر کنید صفحه ۱۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی بینیم اما می دانیم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد آزمایشی پیشنهاد دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای اثبات وجود بخار آب درهوای اتاق کافیست یک ظرف فلزی را مدتی در یخچال قرار دهیم تا کاملا سرد شود سپس آن رابه داخل اتاق منتقل می کنیم بخار آب موجود درهوادرهنگام برخورد باظرف فلزی سرد ومایع شده و به صورت قطره های ریز آب روی بدنه ظرف دیده می شود.