جواب فعالیت صفحه ۸۷ کتاب نگارش پایه دوازدهم بدنه اصلی مقاله جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی را بخوانید انسجام و پیوستگی بندها را تحلیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.