جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۴۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم براساس روایت فوق افراد بدقول و پیمان شکن چگونه دوستان خود را از دست می دهند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که در متن درس نیز ذکر شده است آدم بدقول با بد عهدی هایی که در رفاقت بوجود می آورد کم کم باعث بی اعتماد شدن سایرین به خود خواهد شد و از آنجایی که اعتماد یکی از مهمترین پایه های رفاقت و دوستی است، بنابراین با از بین رفتن آن (اعتماد) شخصص بدقول دیگر دوست و رفیقی نخواهد داشت.