جواب فکر کنید صفحه ۹۷ کتاب علوم تجربی پایه پنجم برای اینکه گل های رنگی داشته باشید چه می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گل ها را درون لیوان شیشه ای که یک چهارم آن را آب کرده ایم، قرار می دهیم. سپس 10 تا 20 قطره رنگ غذا به آن اضافه می کنیم. بعد از چند ساعت مشاهده می کنیم که رنگ گل ها تغییر کرده است.