جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم برای تشکیل یک مولکول آب هر اتم هیدروژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک الکترون.