جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۱۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه می توان کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ابتدا باید دوستی خداوند را در دل و جان خود پرورش دهیم و سپس از دشمنان او بیزاری بجوییم.