جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۵۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم برای حضور سالم در جامعه چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رعایت حجاب وعفاف بالا بردن سطح فرهنگ جامعه پر کردن اوقات فراغت جوان توجه به امر ازدواج انسان بالا بردن اشتغال جوانان.