جواب فعالیت صفحه ۴۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم برای رسیدن به این هدف چه کار ها و فعالیت هایی باید انجام دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : با تلاش و کوشش میتوانم هدفی برای زندگی خود داشته باشم با زمین خوردن کسب تجربه میکنم و بلند میشوم درسم را خوب بخوانم تا برای ایران فرزندی خوب باشم .
مانند از هفت خوان رستم گذشتن است باید از هفت مرحله سخت عبور کنم تا به هدفم برسم.