جواب دعا کنیم صفحه ۸۲ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی برای زیباتر شدن جهان چه آرزوهایی دارید برای رسیدن به این آرزوها چه دعایی می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خدایا تمام ظالمان دنیا را به راه راست هدایت کن.
خدایا تمام گرسنگان جهان را سیر کن.
خدایا دنیا را پر از عدالت کن.
خدایا همه کودکان را شاد کن.

زهرا : آرزو دارم در جهان جنگ، گرسنگی، فقر، دروغ…وجودنداشته باشد.
مردم با آرامش صلح و صفا با هر دین و مذهبی که دارند در کنار یکدیگر زندگی زیبا و خوبی داشته باشند..

مهتاب : آرزوو دارم در جهان فقر،گرسنگی،زورگویی،دروغ و…..نباشد و مردم با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنند. (من از. خدا میخواهم تا ارزوی من را بر اورده کند).

امین : ارزو دارم امام زمان زود تر ظهور کند و بدی ها از بین برود و خوبی ها بیشتر بشه دنیا باشکوه باشه دنیا پر از عدالت کن انشا….هم وطن هایمان سلامت باشند و همه گی کار هم باشیم…….

نویسنده : من ارزو میکنم در جهان فقر،گرسنگی،دروغ،زور گویی نباشد و مردم در کنارذ هم با خوبی و خوشی زندگی کنند و من از خدا میخواهم که آرزو ی من را بر اورده کند.

کوثر : آرزو دارم در جهان هیچ گرسنه ای نباشد و مردم در صلح و دوستی زندگی کنند.

النا : خدایا جهان را پر از صلح و آرامش بکن . خدایا هیچ جانور جهان را از زیستگاهش دور نکن. خدایا هیچ کس را به راه دروغ هدایت نکن.

سما : من ارزو دارم که هیچ ظالمی نباشد تا مظلومی را اذیت وآزار کند.

النا : آرزو دارم در این دنیا هیچکس شیطون پرست نباشن و هیچکس به هم دشمن نباشد.