جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم برای واژه آخته دو معادل معنایی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.