جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم برای پاک کردن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا چه باید کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم سپس آن را زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.