جواب پرسش صفحه ۱۳۰ کتاب کار و فناوری پایه هشتم برای پوشش بازشوها از چه موادی می توانید استفاده کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.