جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۱۲۹ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم برای کودکی که ناچار است همیشه از چرخک استفاده کند یک داستان کوتاه با موضوع تاب آوری تحمل و امید بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌پسری روی چرخک خیره ب بچه ها ک بدمینتون بازی میکردند نگاه میکرد و حسرت میخورد یکی از بچه ها او را دعوت ب بازی دو نفره کرد و او با اصرار فراوان پذیرفت وقتی شروع ب بازی کرد باورشان نمیشد انگار ک برای این کار ب دنیا امده بود سال ها بعد نام اودر بین بهترین بازیکنان میدرخشید.