جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۵ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی درباره برترین نیکی کمک به دیگران است گفت و گو کنید انشا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما با کمک به دیگران، گاهی اوقات می توانیم آن ها را از خطرات بزرگی نجات دهیم. مثلا در همین داستان شهید بابایی با کمک به بابای مدرسه او را از خطر اخراج از مدرسه و بی خانمانی و فقر نجات داد.