جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندیشه و طرز تفکر آنها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن.