جواب برسی صفحه ۴۵ کتاب کار و فناوری پایه هفتم برخی از ویژگی های من که با ویژگی های کارآفرین مشترک است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.