جواب خودارزیابی صفحه ۵۹ کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم آیا می توان برخی سرمشق ها را با ترکیب دیگری نیز نوشت یک مورد را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.