جواب کارگروهی صفحه ۶۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.