جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۲ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار و برای همیشه در زمان حضرت آدن برای مردم بفرستد چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در این صورت به دلیل عدم آگاهی مردم از جهت بلوغ فکری و عدم فهم دین، دین رها شده و متروک می گردید و زمینه های انحرلف در آن پدید می آمد و تعلیمات دین هیچ گاه به طرز صحیح به نسل بعد انتقال پیدا نمی کرد و آنها از داشتن دین صحیح و شناخت خداوند و زندگی سالم محروم می ماندند.