جواب قلمرو فکری صفحه ۳۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم معنی و مفهوم شعر بفکن ز پی این اساس تزویر بگسل ز هم این نژاد و پیوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

مهدی : یعنی اینکه دورویی و ریا کاری را از بین ببر و اصل و نژاد آنها را جدا کن (از بین ببر).