جواب خوانش و فهم صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی منظور شاعر از بلند شدن به وسیله ی دانش چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی اینکه انسان می تواند به وسیله کسب دانش، به مقام های بلند مرتبه ای (هم در دنیا و هم در آخرت، هم در بین مردم و هم در بین بزرگان، هم از نظر اخلاقی و … ) برسد.