جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۵ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می کند چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با او صحبت کرده و دلیل بدگویی اش را از او جویا می شوم. همچنین من همانند او بدگویی نمی کنم بلکه صبر می کنم و بر خشم خود غلبه می کنم.