جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم به نظر شما بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است. پس انسان، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست در خواست کند.