جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می برند تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از پوست به صورت عرق آب نمک – کمی اوره خارج می شود.