به درختانی مانند موز که فقط در مناطق گرمسیری رشد می کنند چه می گویند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به این نوع درختان درختان کاذب میگویند.