جواب برایم بگو صفحه ۳۷ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان ابتدایی با انجام دادن چه کار هایی می توانیم به سخن پیامبر عمل کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمک به همسایه در صورت نیاز, عیادت از همسایه مریض, کمتر سر و صدا کردن, آشغال ها را به موقع گذاشتن, کمک به همسایه نیازمند.