جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم به شکل خط ایلامیان توجه کنید و بگویید چه نوع خطی بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زبان ایلامی در طول تاریخ خود از سه نوع خط بهره برده است؛ از این قرار:.
نیا-ایلامی: این خط از3100 تا 2900 رایج بود. نیا ایلامی کهن ترین خط شناخته شده ایران است و نمونه هایی از آن در اطراف کاشان و جنوب کرمان نیز دیده شده است. ایلامیان این خط را از همسایگان سومریشان الهام گرفتند و از آن برای کارهای بازرگانی (ثبت معاملات، نگهداری حساب چارپایان و .) بهره می بردند.
ایلامی خطی: خطی است که پوزور- اینشوشیناک شاه ایلام در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد به کار برد و پس از او متروک گردید. ایلامی خطی، خطی است هجایی با چند نشانه تصویرنگار. .
ایلامی میخی: خطی است که از 2500 تا 331 پ.م. به کار رفت و دگرگون شده خط میخی اکدی است. خطی است با 130 نشانه، بسیار کم شمارتر از بیشترخط های میخی هم روزگار خود.