جواب فکر کنید صفحه ۱۰۰ کتاب علوم پایه نهم چرا در مناطق کوهستانی قسمتی از جاده ها را به صورت پیچ های شیبدار می سازند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از سطح شیب دار سبب می شود تا با نیروی کمتری بتوانیم خودرو را جابجا کنیم. زیرا در این حالت از دنده ی سنگین تر استفاده می شود که گشتاور نیروی بیشتری را در چرخ ایجاد می کند.

ناشناس :‌زیرا سطح شیبدار باعث میشود کار آسان تر و سریع تر انجام شود اما با مسافت بیشتر. پس سطح شیبدار باعث میشه راننده بتواند راحت حرکت کند.