جواب فعالیت صفحه ۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم به طور گروهی با مراجعه به نهج البلاغه چند عبارت از آن انتخاب کنید و با خط خوش روی مقوا بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.