جواب فعالیت صفحه ۹۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم فعالیت هایی که به محیط زیست دریا آسیب می رساند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس :
برای اینکه دریاهایی سالم داشته باشیم باید مردم آن را کثیف نکند چون به ضرر خودشان تمام میشود و آن وقت هم دریایی ندارند و همینطور منابع هایی مثل انواع ماهی ها یا من اگر مسعول بودم مامور می گذاشتم و می گفتم هرکس که دریاها را کثیف کرد آن را جریمه کنند.