جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به مدت چند هفته به کالاهایی که مصرف میکنید دقت کرده و برچسب آنهایی را که نشان استاندارد دارند به کلاس بیاورید بین دو کالای مشابه که یکی مهر استاندارد دارد و دیگری ندارد کدام را انتخاب می کنید؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کالایی که دارای هر استاندارد باشد استفاده می کنم. چون این کالاها توسط سازمان استاندارد در تمام زمینه ها بررسی شده و کیفیت آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.