جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است قبل از مصرف به مدت 20 دقیقه آن را بجوشانید علت چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در قوطی کنسرو اگر باکتری بنام (کلستریدوم بوتولونیوم) وجود داشته باشد نوعی سم کشنده تولید می کند که اگر کنسرو را بجوشانیم در اثر گرما تجزیه می شود. (این سم در ماهی خام هم وجود دارد).